Flytting av bikube

Flytting av bikube over korte avstandar er problematisk, då trekkbier vil flyge heim til den gamle bigarden der bikuben var før. Problemet kan minimerast ved å setje opp greiner tett inntil flyopninga når kuben er flytta. Biene kjenner seg ikkje att når dei skal ut – og vil reorientere seg. Buskaset kan fjernast etter ei tid.