Birøktarkurs Sunnhordland Birøktarlag 2017 – første økt i bigarden.

Lite oppdateringar for tida, men sesongen 2017 er i gong.
I år er det fokus på dronningproduksjon, og etablering av testbigard.

Eg og Onar held birøktarkurs for ein gjeng frå Sunnhordland.
Her er nokre bilete frå første økt i bigarden