Besøk i Dåfjorden

Andre påskedag fekk eg koma på besøk i bigarden til Onar i Dåfjorden. Han skulle sjå om han kunne skaffe til vegs ein avleggar eller to – og eg fekk lov å vera med når han opna kubane for sesongen.


Me gjekk igjennom 16 kubar som stod nær huset hans, og fann egg, open yngel (larvar) og lukka yngel i samtlege utanom ein. Alle utanom ei dronning hadde altså overlevd vinteren og var i gong med oppbygging av bifolket. Den som mangla dronning vart foreina med ein annan kube.

Eg fekk sjå kva for ein kube han hadde etla som avleggar til meg. Me avtalte at eg fjorten dagar seinare skulle ringe han, og høyre om dei var kome seg opp nok i styrke til at me kunne flytte dei.

IMG_20140421_122052